Kültür Balıkçılığı Programı

Ülkemiz halen çipura ve levrek üretiminde Akdeniz ülkeleri arasında üçüncü, alabalık üretiminde ise birinci sırada yer almaktadır. Muğla ilinde faal olarak 351 kültür balıkçılığı işletmesi bulunmaktadır. Bunlar gökkuşağı alabalığı, çipura, levrek, sarıağız, minekopu kültüre almış firmalardır. Yine, 6 adet kuluçkahane bulunmakta olup, kapasitesi yaklaşık 270 milyon yavrudur. 10 adet balıkçılık işleme tesisi 109.000 ton kapasite ile çalışmaktadır. Bunun yanısıra, 3 adet balık yemi üreten işletme bulunmaktadır. Balıkçılık ihracatı ise 2014 yılında 2013 yılına göre %15,3 artışla 34.902 tona ulaşmıştır.  İşletme sayısı bakımından, Muğla ili, Türkiye’nin  %15’i, kültür üretimi yönündne %14 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu yeni gelişmelerinin ışığında Kültür Balıkçılığında önemli sayıda nitelikli eleman ihtiyacı doğmuştur. Kalifiye eleman sıkıntısı su ürünleri sektörü dahil birçok sektörün ortak sorunudur. Her farklı sektörün işverenleri; ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı ara ve ana kademe görevleri yapabilecek kapasitelerde eleman bulamadıklarından şikayetçidirler. Gelişmiş teknolojilerin uygulanmadığı Kültür Balıkçılığı sektörünün geleceğine yön vermek, tarımsal ürün ihracatçısı ülke olmak, kaliteli tarım teknikleri kullanmadan, kalifiye ve istekli/hevesli eleman çalıştırmadan mümkün değildir. 

Günümüzde en önemli problemlerden biri nitelikli eleman ihtiyacıdır.  Giderek sanayiileşen  sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli insan gücü karşılanabilirse değişimin ve üretkenliğin sürekliliği sağlanabilir.  Kültür Balıkçılığı programını bitirenler,  balık yetiştiriciliği konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü oluşturacaktır.  Kültür Balıkçılığı programı Türkiye ölçeğinde gereksinim olan nitelikli meslek elemanı ihtiyacını gidereceği gibi yöremizdeki gençlerin meslek edinme ihtiyaçlarına da bir cevap verecektir.   Kalifiye elemanların kazandırılmasıyla bölgemiz ve ülkemiz açısından oldukça önemli olan bir potansiyel değerlendirilmiş olacak ve kısa sürede etkisini göstererek sektörün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kültür Balıkçılığı programı mezunlar “Mesleki Teknik Eleman” unvanı alacaklardır.

Kültür Balıkçılığı Programından mezun öğrenciler bölgemizde bulunan deniz balıkları kuluçkahanelerinde; denizel alanlardaki çipura, levrek, granyöz, sivriburun karagöz, fangri, orkinos ağ kafes sistemlerinde; karasal alanlarda deniz balıkları yetiştiriciliği ve alabalık yetiştiriciliği, süs balıkları üretimi ve yetiştiriciliği tesislerinde çalışabilmektedir.

Ayrıca ülkemizde yetiştiricilik yolu ile üretilen balıkların büyük bir kısmı canlı, taze soğutulmuş olarak ve dondurulmuş, füme şeklinde işlenerek ihraç edilmektedir. Bu işlemlerin yapıldığı su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kültür balıkçılığı programından mezun olan mesleki teknik elemanlar önemli görevler yaparak istihdam edilmektedirler. 

İlaveten balık yemi üreten fabrikalarda, balık sağlığı uygulamalarında (aşılma vb)  da görev alabilmektedirler.

Bağlantılar
Yukarı Çık