Su Ürünleri Bölümü

SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iç su ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği hızla büyüyen bir sektördür. 1986 yılında toplam su ürünleri üretimimiz 582.920 tondur. Bunun yalnızca 3.075 tonu yetiştiricilik yolu ile elde edilmiş, yetiştiricilik toplam üretimde % 0,05 pay almıştır. 2002 yılında ise toplam su ürünleri üretimimiz 627.847 ton olup, bu miktarın 61.165 tonu yetiştiricilik yolu ile (toplam üretimin % 9,7’si) elde edilmiştir. 2011 yılında ise toplam su ürünleri üretimimiz 703.545 ton gerçekleşmiş yetiştiricilikten elde edilen miktar 188.790 ton ve yetiştiriciliğin payı % 26,8 ‘e yükselmiştir. Aradan geçen 25 yıl içinde toplam su ürünleri üretimi % 20,6 artarken, yetiştiricilikten elde edilen üretim % 6000’den fazla artmıştır. Balık yetiştiriciliği ülkemizde en hızlı büyüyen bir sektördür.  Halen çipura ve levrek üretiminde Akdeniz ülkeleri arasında üçüncü, alabalık üretiminde ise birinci sırada yer almaktadır. Yetiştiricilik işletmelerinden 2011 yılında 188.790 ton olarak gerçekleşen balık üretiminin yaklaşık 88 bin tonu deniz balıklarından (çipura,levrek vd.) 100 bin tonu ise iç su balıklarından (gökkuşağı alabalığı)  oluşmuştur.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkemizde halen yaklaşık 435 bin ton kapasiteli 2.291 adet su ürünleri yetiştiriciliği işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin % 82’si (1.883 adet) iç sularda, % 17,8’i (408 adet)  denizlerde bulunmaktadır (BSGM, 2012). Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği işletmesi bulunan İl sayımız 74’tür. Muğla ili sınırları içinde deniz ve tatlı su balıkları işletme sayısı ise 325 civarındadır.

Mesleki teknik eğitimin bilincinde bir misyonla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bir bölümü olan Ortaca Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümündeki eğitim öğretimin amacı; dünyadaki su ürünlerindeki yetiştiricilik gelişmelerine uzak kalmadan sektörde üretim, yetiştiricilik, işleme değerlendirme, yem üretimi alanlarında mesleki teknik eğitimini teorik ve pratik çalışmalarla tam olarak almış bireyler yetiştirmektir.

Su Ürünleri Bölümünde eğitim öğretim; 1 Doçent Dr., 1 Yrd. Doç. Dr., 1 Öğretim Görevlisi ile  yürütülmektedir. Kadrolu elamanlarının yanı sıra  niversitemizin su ürünleri fakültesinden farklı uzmanlık dallarından öğretim elemanları eğitime katkı yapmaktadırlar

Su ürünleri programının amacı; Su ürünleri alanında Su ürünleri mühendisi ile teknisyen ve işçi arasında görev yapacak teknik elemanları yetiştirmektir. Öğrencilere, profesyonel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ile analitik düşünceyi kazandırmak, öğrencileri iş dünyasının gerekli gördüğü teknik ve pratik becerilerle donatmak programın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Su ürünleri programındaki eğitim süresince; genel biyoloji, ekoloji, balık anatomisi morfolojisi ve fizyolojisi,  iç su, deniz balıkları ve akvaryum balıkları üretimi ve yetiştiriciliği, genel mikrobiyoloji, balık hastalıkları ve tedavileri, Plankton bilgisi ve üretim teknikleri, Yem hammaddeleri, yem yapım teknikleri ve balık besleme gibi teknik ağırlıklı konulara ek olarak araştırma yöntem teknikleri, su ürünleri ekonomisi, HACCP ve hijyen konularını içeren konularda dersler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgileri, öğrenciler uygulamalarda pratiğe aktarma imkanına sahiptirler. Bu amaçla kullanılan, 55 m2’lik iki adet balık üretim havuzunda   sazan, koi, tilapia gibi balıkların yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca akvaryum balıkları yetiştiriciliği ünitesinde;  Değişik ebatlardaki 60 civarındaki akvaryumda  çiklit (malavi, redfin, zebra), japon, melek, lepistes türü balıkların üretimi yapılmaktadır.

Okulumuzun coğrafik olarak konumu nedeniyle deniz balıkları üretim ve yetiştiricilik işletmeleri, işleme değerlendirme tesisleri, alabalık üretim ve yetiştiricilik işletmeleri, yem fabrikaları, balıkçılık kooperatifleri ile iç içe durumdadır. 

Teknik staj toplam 60 iş günüdür. Stajın 30+30 iki bölümde hem değişik tesislerde ve zamanlarda yapılabilmesi pratik iş görme imkanlarını arttırmaktadır.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ‘Mesleki Teknik Eleman’  ünvanını alırlar. Su Ürünleri; deniz balığı kuluçkahaneleri ve deniz balıkları yetiştiricilik tesisleri başta olmak üzere alabalık üretim tesislerinde, akvaryum balıkları üretimi ve pazarlamasında, görev yapar.  

Su Ürünleri ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Su Ürünleri Fakültelerinin lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Bugüne kadar 40 öğrencimiz Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına yerleşmiştir.       

Bağlantılar
Yukarı Çık